Menu Đóng

Buy domains – let us help you find your ideal address

Bạn có ý tưởng về một địa chỉ web lý tưởng, nhưng tên miền đã được sử dụng? Thị trường của chúng tôi có hơn 19 triệu địa chỉ internet đã đăng ký để bán từ khắp nơi trên thế giới. Khả năng cao là chúng tôi có thứ bạn đang tìm kiếm hoặc có thể cung cấp giải pháp thay thế phù hợp.

Mua tên miền mà không mất thêm chi phí

At the kutuzov marketplace

Với hơn 19 triệu miền được liệt kê, chúng tôi cung cấp cho bạn  nền tảng thương mại địa chỉ Internet lớn nhất thế giới . Sử dụng tính năng tìm kiếm miền thuận tiện của chúng tôi để nhanh chóng tìm thấy miền mà bạn đang tìm kiếm – hoặc lấy cảm hứng từ các tùy chọn thay thế.

  • No fees or commissions for domain purchases
  • Miễn phí  chuyển  miền đã mua của bạn
  • Secure Transfer Service: funds are not released to the seller until the domain is transferred.

Tìm kiếm và mua tên miền

Our Brokers

About our Domain Brokers

Having trouble finding the domain you want on our marketplace? Our professional team of brokers will help you to find the best domains in the world for your company, marketing plans and campaigns all within your budget.

  • One-time payment of just 69 $ to hire a broker
  • 15% commission – only if a domain is successfully purchased
  • Free Transfer Service included
item